బాధ్యత?


బాధ్యత?

ఆ మూల
ఎవరో రోధిస్తున్నారు
మూలమూలలా
సానుభూతి ఒలికిపోతోంది
సలహాలు వల్లెవేయబడుతున్నాయి
అందరూ
ఆకాశం వైపు పదే పదే చూస్తున్నారు
ఆదుకునే హస్తం ఊడి పడుతుందని…

మన్ను అంటని చేతుల్లో
పరిధి దాటని బాధ్యత!
కష్టమంటే పారిపోయే మనస్సులో
మనకెందుకులే అంటోంది బాధ్యత
Social responsibility…..అదో fashion ఈరోజుల్లో

ఎవరికి వారు అందరూ ఒప్పే
అందరూ కలిస్తే తప్పెందుకు అవుతుంది?
తప్పొప్పుల నడుమ గీత సగమై మరి సగమై
నాగరిక ఆటవికత్వం విజృంబిస్తోంది….

This entry was posted in కవితలు, మనిషి, వ్యాసాలు, సమాజంలో సామాన్యులు. Bookmark the permalink.

2 Responses to బాధ్యత?

  1. loknath says:

    అవును ఇప్పుడు మరి పేస్ బుక్ వచ్చాక మన ఆలోచన ఎంత తప్పు ఐనా అది కరెక్ట్ అని వచ్చే లైక్ ల వలన మనం వొప్పు అవతలి వాళ్ళే తప్పు అనే దోరణి పెరిగిపోయింది ఈ మద్యన.

  2. Rashmi says:

    Oo sametha gurthosthondandi.. ‘pandikem thelusu panneti viluva’ adi kampune istapaduthunde. manishi kaneesam manishiga kuda undalekunnade 😦

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s