అక్షరాల సంకలనం


అక్షరాల సంకలనం

అక్షరాలు మాట్లాడుతున్నాయి
పదాలు బావాలు పలుకుతున్నాయి
వాక్యాలు వ్యాకరణం పొందిక లేకున్నా
జీవితపు నిగూఢ సత్యాలు తమలో దాచుకున్నాయి….

Advertisements
This entry was posted in కవితలు. Bookmark the permalink.

One Response to అక్షరాల సంకలనం

  1. Hari Krishna Sistla says:

    Good one – Keep it up.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s