ఓ నలిగిన జ్ఞాపకం


ఓ నలిగిన జ్ఞాపకం

జ్ఞాపకాల దొంతరలో నుంచి
ఓ నలిగిన కాగితం
అప్రయత్నంగా జారి పడింది….
వీలైనంత చదును చేసి చదువుదామంటే
కన్నీళ్ళ కొలనులైన కళ్ళు
మసగబారిపోయాయి…..
ఒక చేత్తో కళ్ళు నలుపుకుంటూ
మరో చేతి చూపుడు వేలుతో
అలుక్కుపోయిన అక్షరాలు విడదీస్తుంటే
చెమ్మగిల్లిన కాగితం
మరి కాస్త చిరిగి
మనసుని చిత్తడి చేసింది…

This entry was posted in కవితలు, కష్టం. Bookmark the permalink.

3 Responses to ఓ నలిగిన జ్ఞాపకం

  1. నలిగిన జ్ఞాపకాల పనే అది మనసు చిత్తడే చేయడమే ప్రవీణ గారూ, కవిత బావుంది.

  2. Hari Krishna Sistla says:

    Good indeed.Felt very sensitive,on thy feelings.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s