Category Archives: మహిళ

మార్పు వచ్చింది, మారాల్సింది ఇంకా ఎంతో ఉంది


మార్పు  వచ్చింది, మారాల్సింది ఇంకా ఎంతో ఉంది అనగనగనగా ఒక ఊరన్నమాట. ఆ ఊర్లో రామయ్య గారనే ఓ మోతుబరి. నాట్లు, కోతల దగ్గర నుంచీ కౌలులెక్కలు, కూలీ నాగాలు అన్నీ ఆయనకు కరతలామలకం. అంత సమర్థులు వారు. ఇంట్లో అందరికీ ఆయనంటే భయం. ఆయన వస్తుంటే పిల్లలు పుస్తకాలలో తలలు దూరుస్తారు. భార్య భయంతోనూ, … Continue reading

Posted in నా ఆలోచనలు, మహిళ, వ్యాసాలు | 2 Comments

కాఫీ కప్పే!


కాఫీ కప్పే! సగం తాగిన కాఫీ కప్పును విసురుగా నెట్టేసాడతను టేబుల్ పై ఒలికిన చుక్కలపై ఒక్క చూపన్నా చూడకుండా తన షులో తన పాదాలను ఇరికించేసుకుని పెద్ద పెద్ద అడుగులు వేసుకుంటూ ఆఫీసుకు వెళ్ళిపోయాడు. భారాన్ని మోస్తూ ముడుచుక్కూర్చుంటే ఇళ్ళు సాగదని చీర కొంగుకో, చున్నీ అంచుకో మూటగట్టగలిగినంత మూటగట్టి నడుం బిగించిందామె. మూల … Continue reading

Posted in కవితలు, మహిళ | 11 Comments

ఆవిడ ఆమె


ఆవిడ  ఆమె సృష్టి భారమంతా ఆవిడే మోస్తుందని ఆవిడకు ఎవరు చెప్పారో? ఆవిడ ఎలా నమ్మిందో! త్యాగాల మూటను భుజానకెత్తుకుని భారంగా అడుగులు వేస్తుంది. చలాకీతనం తెలీనట్టే ఉంటాయి ఆవిడ పాదాలు. పుస్కరానికోనాడు ఆవిడ విశ్రాంతి కోరుకుంటుంది. చంద్రుడు చుక్కలు గాఢ నిద్రలోకి జారాక నిశ్శబ్దంగా కూర్చుంటుంది. అరిగిన కీళ్ళు  కళ్ళుక్కుమంటుంటాయి కుచ్చిళ్ళలోని గజ్జెలు గళ్ళుమంటుంటాయి … Continue reading

Posted in కవితలు, మహిళ, Uncategorized | 5 Comments

నేననే ప్రశ్న


నేననే ప్రశ్న నేను అని ప్రశ్నించే వరకే నీ గొప్పైనా, ఎవరి గొప్పలైనా ఒక్కసారి ప్రశ్నించటం మొదలుపెట్టాక పొరలు వాటికవే విడిపోతూ వుంటాయి అస్తిత్వ పోరాటాల సామాజిక పరిధిలోనైనా నాలుగు గోడల హిపోక్రసీలోనైనా….. నీ దృష్టి కోణంలో నా చూపేందుకు ఇరుక్కోవాలి? నీ ధృక్పదంలో నా బతుకెందుకు బతకాలి? నా గొంతులోనికి చొచ్చుకు వచ్చిన మరో … Continue reading

Posted in కవితలు, మహిళ, సమాజంలో సామాన్యులు | 1 Comment

ఓ మేధావుల్లరా…..Throw this mind set on dust bin


ఓ మేధావుల్లరా…..Throw this mind set on dust bin. ఛాన్స్ దొరకటం పాపం….మా భారతీయత, మా సంస్కృతీ, స్త్రీ దేవత, పూజలు, మా కుటుంబాలు, మేము అంటూ అబ్బో ఓ లెవెల్లో గొప్పలు చెపుతాము.స్ శ్ శ్స్స్స్ స్స్స్ ……మెల్లగా , ఇంక మన ముసుగులు తియ్యాల్సిన సమయం వచ్చినట్టుంది కదూ! (పర్లేదు..పర్లేదు…తెలుగు బ్లాగ్ … Continue reading

Posted in కష్టం, ప్రజాస్వామ్యం, మహిళ, వ్యాసాలు, Uncategorized | 19 Comments

ఓ ఆడ కూతురా


ఓ ఆడ కూతురా  ఇప్పుడేదో హడావిడి చేస్తున్నారు ఉరేయ్యాలంట! ఎవరెవరిని ఉరేద్దాం? పురాణాల దగ్గర మొదలుపెట్టి యుగ యుగాలుగా లెక్కిస్తూ పొతే ఏనాటికి తేలేను ఈ సంఖ్య? ఈ లోపు ఇంకెన్ని కౌరవ సభలో! ఎందరి పడతుల కన్నీటి ప్రళయాలను తనలో కలిపేసుకుందో ఈ కాలం. సముద్రంలో జారిపడిన మరో కన్నీటి చుక్కవు నువ్వు…అంతే! * … Continue reading

Posted in కవితలు, కష్టం, మహిళ | 13 Comments

ప్రశ్నల్లో ప్రశ్న


ప్రశ్నల్లో ప్రశ్న? సామాజికమో, ఆర్థికమో బరువో, బాధ్యతో కాళ్ళు కడిగి అప్పగింతలు అప్పజెప్పి చీర సారేలతో సాగనంపి ఖాలీ అయిన చోటన గుండె బరువు దింపి ఊపిరి పీల్చుకున్నారు. * * * * * * “బాగున్నావామ్మా?” నాన్న ఏనాడు అడగనే అడగరు! ధైర్యంలేకో? వినే ఓపిక మరింక లేకో? “బాగున్నానని మాత్రమే చెప్పు … Continue reading

Posted in కవితలు, కష్టం, మహిళ | 9 Comments