సముద్రతో సంభాషణ


సముద్రంతో సంభాషణ

సముద్రపు ఒడ్డున ఒద్దికగా చేతులు కట్టుకుని నుంచుని ఉన్నాను. “కవిత్వం పొంగుకు వస్తుందా,” వెనుకనుంచీ వస్తూ అంది  స్నేహితురాలు. ఒక మాటకు మరోమాటను  జతచేసి వాగే నేను ఆ నిమిషాన మౌనంగా ఉండిపోయాను, మొహమాటంగా నవ్వి ఊరుకున్నాను.  కవిత్వం కాదుకదా కనీసం  ఒక్క భావం కూడా మనసులో నుంచీ తన్నుకురాలేదు, ఒక్క పదం కూడా  గొంతుకలో  కొట్టుకలాడలేదు. ఒకాలాంటి నిశ్శబ్దం నన్ను ఆవరించుకుంది.

DSC_0064
ఒక్కో అల ఒక్కో లయ, ఆ అలల లయలలో  కొట్టుకుపోతున్నానో……

DSC_0297DSC_0349DSC_0350

ఏ సుదూర తీరంలో ఇరుక్కుపోయానో…తెలీదు! DSC_0266

సముద్ర ఘోష  చెవుల్లో ప్రతిధ్వనిస్తోంది. మెల్లమెల్లగా లోలోపలి సెగల సముద్రాలు అలలుగా విచ్చుకుని ఎగిసెగిసి పడటం  మొదలుపెట్టాయి.  నిశ్శబ్దంలో ఎదుగుతున్నానో, ఒదుగుతున్ననో తెలీని సందిగ్దత!

DSC_0253DSC_0038_n

ఇరుకిరుకు సంధుల్లో నుంచీ, గాలి  ఆడని  మనసుల  నడుమ నుంచీ  తప్పించుకుని  పరిగెత్తుకుంటూ వచ్చి ఈ సముద్రం  ముందు  నుంచున్నట్టుంది.  DSC_0046

DSC_0262ఎంత విశాలత్వం….నా రెండు చేతులూ  సాగినంత మేరా జాపినా  ఇంకా  ఇంకా మిగిలుండే  వైశాల్యం. నేనెంత  ఆహ్వానించి ఆస్వాదించినా ఇంకా నా వాకిలిలో తచ్చాడుతూ  ఉండే విశాలత్వం.

DSC_0576

మనుష్యులకే  ఇంత సంకుచిత్వం! ఎవరికి వారే పట్టనంత ఇరుకిరుకు పంజరాలలో కుక్కేస్తున్నారు మనసులను, జీవితాలను. ఆ పంజరపు గోడల్లో  నుంచే  తీర్పులు! ఈ సముద్రం నుంచీ కాస్తన్నా నేర్చుకోగలిగితేనా…..

DSC_0040

ఎన్నింటినో  తనలో కలుపుకోగలిగే మహాసంద్రం  ముందు  ఒద్దికగా ముడుచుకును కూర్చుని  తదేకంగా తననే చూస్తూ ఎన్ని గంటలైనా నిశ్శబ్దంగా గడిపెయ్యొచ్చు కదూ! ఒక్కోసారి అనంతానంత ఆకాశం కిందే దగ్గరతనం అనుభవమవుతుంది.

DSC_0460సంద్రాన్ని మాత్రమే  కాదు సుమా! ఆ ఒడ్డున కేరింతలు కొడుతున్న పిల్లలు, సేద తీరుతున్న పెద్దలను చూడటం ఎంత బాగుందో చూడు.  
DSC_0468

అలలతో ఆడుకుంటున్న ఈ చిన్నోడు  ఇలా నా కెమేరాకు చిక్కాడు.

DSC_0475

DSC_0470DSC_0472

DSC_0467_nDSC_0471DSC_0466DSC_0465

ఓ పక్కగా కూర్చుని, కెమెరా కంటితో పరిసరాలను విక్షించటంలో కవిత్వం ఉంటుంది. It has it’s own immense feel.  కవిత్వం, కెమెరా అంటే ఓ మాట చెప్పాలనిపిస్తుంది,  We may come across people who makes fun of these hobbies/interests, leave them to their sillyside.  DSC_0492-2

సముద్రమూ, సాయం సంధ్య  కలిపి వేసిన చిత్రాలు DSC_0513_nDSC_0517DSC_0523-n

సముద్రంతో మౌనంగా సంభాషిస్తే ఎడతెరిపి లేకుండా సాగుతూ ఉంటుంది సంభాషణ. అందుకే ఒడ్డున నిశ్శబ్దంగా ఉండాలి…..

This entry was posted in Photography, Uncategorized. Bookmark the permalink.

5 Responses to సముద్రతో సంభాషణ

  1. రాధిక (నాని) says:

    ఎప్పటిలానే సూపర్ ఫొటోలకి జతగా చక్కని మాటలు ఏంటో అందాన్నిచ్చాయి గ్రేట్ ! 🙂

  2. Hari Prasad Kilaru says:

    Thank you very much.

  3. sravankumar says:

    your comments added more beauty to those magnificent pictures.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s