స్విస్ మంచు పర్వతాల సొగసులు


స్విస్  మంచు పర్వతాల సొగసులు

మంచు కొండలను ఎప్పుడెప్పుడు చూస్తామా అన్న ఆరాటం ఆ రోజు మాకు. తెల్లటి మల్లెలు జల్లినట్టు ఉంటుందేమో! చలి ఎక్కువగా ఉంటుందేమో! ఆ మంచు రుచి ఎలా ఉంటుందో? రకరకాల ఊహలతో మౌంట్ టిట్లిస్ బయల్దేరాం.

కేబుల్ కార్ నిదానంగా….

DSC_0092

ఈ చెట్లపై నుంచీ…

DSC_0070

ఈ పర్వతాల పై నుంచీ….

DSC_0079

మేఘాలలో విహరిస్తూ

ఇక్కడకు చేరాం.

DSC_0147

కొండపై తెల్లగా పరుచుకున్న మంచు, ఆకాశంలో మెరుస్తున్న సూర్యుడు

DSC_0210

మబ్బులు, మంచు పోటీ పడుతుంటే మనుష్యలు చిన్న పిల్లల్లా ఆనందపడి పోతునట్టు  లేదూ!

DSC_0203

మరొకొన్ని అందాలు

ఈ కేబుల్ కారు ఎక్కేసి,

DSC_0155

తిరుగు ప్రయాణంలో మరోసారి కొండలను, ఇళ్ళను చూస్తూ కిందకు వచ్చేసాం.

ఆ రోజు సాయంత్రం లుసుర్న్ సిటీలో గడిపాం. చిన్న చిన్న ఐటమ్స్ షాపింగ్ చేసి, లేక్ దగ్గర చాలా సేపు కూర్చున్నాం. స్వాన్స్ కి, పావురాలకు బిస్కట్స్ పెట్టం పిల్లలు బాగా ఎంజాయ్ చేసారు.

DSC_0312 DSC_0324 DSC_0396 DSC_0397

స్వాన్స్ కి ఫీడ్ చెయ్యటం కోసం చాలా బిస్కట్స్ కొనుక్కుని మళ్ళి వద్దాం స్విస్ అన్నారు 🙂

దగ్గరలో ఉన్న చర్చికి వెళ్లి ఆ రోడ్లలో తిరిగాం.

DSC_0379 DSC_0389

 

ఇంకో టపా ఉందండోయ్…అదే ఆఖరుది, ఇంక ఆపేస్తా 🙂

This entry was posted in Uncategorized. Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s