వింటాను


వింటాను

నువ్వు ఏవేవో చెపుతూ ఉంటావు
నీ మాటల ప్రవాహం సాగిన మేరా
నేను నిన్ను వింటున్నాననుకుంటావు.
నిజానికి నేను వినేది నీ మాటలను కాదు

ఓ సంభాషణ ముగించి
మరో సంఘటనకు మాటల రూపం ఇచ్చే వ్యవధిలో
నువ్వు పడే యాతన
ఓ సుదీర్ఘ నిశబ్దాన్ని నాకు వినిపిస్తుంది.

కన్నీరు అడ్డొచ్చి
వెక్కిళ్ళు మాటలను మింగేసిన క్షణంలో
నీ మౌనాన్ని వింటాను.

నీలో నువ్వు పడుతున్న సంఘర్షణను
వ్యక్తపరచలేని నీ మాటల లేమి నాకు వినిపిస్తుంది.

పదాల కోసం వెతుక్కునే నీ నిస్సహాయతను వింటాను
అక్షరాలలో ఒదగలేని నీ భావాలను నా కళ్ళతో చూస్తాను

మాట్లాడుతూ మాట్లాడుతూ
నువ్వు హటాత్తుగా ఆగిపోతావే
అప్పుడు
నీ నిట్టూర్పులు నా చెవులలో విస్పోటకాలవుతాయి….

 

This entry was posted in కవితలు, కష్టం. Bookmark the permalink.

7 Responses to వింటాను

 1. Sandhya says:

  Amazing words….

 2. ఆవేదన అర్ధవంతముగా ఉంది. చదివేవాళ్ళకు ఆవేదన కలిగేలా.

 3. Girish says:

  చాలా బాగుంది

 4. Anonymous says:

  క్లుప్తంగా అమ్మ మనసు అని అర్ధమవుతోంది .ధన్యవాదములు

 5. రామ్ says:

  చాలా చాలా బాగుంది

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s