పువ్వులండోయ్..పువ్వులు


పువ్వులండోయ్..పువ్వులు  

పువ్వులమ్మే దుకాణంలోకి కొనడానికి కాకుండా ఫోటోలు తియ్యటానికి వెళితే ఎలా ఉంటుంది? ఇదిగో ఇలా ఉంటుంది.

ఎర్రెర్రని గులాబీలు, ముత్యాల ముగ్గులో రావుగోపాల రావ్ డైలాగ్ గుర్తొస్తూ

DSC_0363

 నేనే మహారాణిని అన్నట్టూ లేదూ..

DSC_0377

ఈ ఫోటో సరిగ్గా రాకపోతే తెలుపు నలుపుల్లోకి మార్చేసా. అప్పుడు గులాబీ రెక్కలపైని నీటి బిందువులు ఎంత చక్కగా కనిపిస్తున్నాయో.

DSC_0358

నీ ఎర్ర బడాయి పాడుగానూ!  నేనేం తక్కువనుకున్నావా? నాపేరే ఈ పువ్వుకు పెట్టారు..నేనే గులాబీని

DSC_0360

చాలుచాల్లే,   మా రంగులు మా సొగసుల ముందు మీ బడాయి హుస్ కాకి

DSC_0367 DSC_0368 DSC_0369 DSC_0370
DSC_0374DSC_0372
DSC_0376

ఎన్ని రంగులున్నా నా తెలుపు తర్వాతే అన్నట్టు ఈ తెల్లటి పువ్వుల నవ్వులు

DSC_0375

DSC_0364

 

ఏ మాటకామాటే….ఊర్లో ఎన్ని పువ్వులున్నా, మనింట్లో మన కుండీలో పూసిన పువ్వు అందమే అందం. 🙂
DSC_0128

DSC_0139-2

This entry was posted in Photography. Bookmark the permalink.

6 Responses to పువ్వులండోయ్..పువ్వులు

  1. కలర్ఫుల్ గా చాలా బాగున్నాయండీ, మీ కాప్షన్స్ కుడా అంతే అందంగా వున్నాయి 🙂

  2. Anonymous says:

    Very Nice..Miru chepppinatlu last pic inka bagundi.. 🙂

  3. రచ్చ రవీంద్ర says:

    వావ్ ! బ్రహ్మాండంగా ఉన్నాయ్ Camera specifications please

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s