నిదుర


నిదుర

అలసట కనురెప్పల మాటుకి చేరినా
కనులు మూతపడవే వింతగా!
నిదుర దరిచేరదే నిర్ధయగా!

నడిరేయి చిక్కటి చీకట్లలోనూ
అరమోడ్పు కనులలో
అదే అలజడి
అవే తలంపులు
అవే సుడులు మడులు
అవే తంత్రాలు, తరుణోపాయాలు
అవే పరిధిలు, ప్రణాళికలు
అవే వృత్తాలు
అంతే వ్యత్యాసాలు….

అమ్ముల పొదితో
ఒడిలో ఒదిగి
ఆదమరిచి నిదుర పోయేదేలా?
యుద్దాంతర విశ్రాంతిలో శాంతి ఎంతో మరి?
విరామంలో సేద త్రిశంకు స్వర్గమే!
ఉండీ లేనట్టుంటే ధీరత్వమే…..

నాన్న బరోసాలోని భధ్రతలో ఇమిడిపోయి
అమ్మ లాలనలో జోలపాట ఆలకిస్తూ
ఆదమరిచి ఈ లోకం మరిచి
హాయిగా, కమ్మగా
బుజ్జాయిల నిదురపోవాలనే ఓ కల….

This entry was posted in కవితలు, కష్టం, జీవితం. Bookmark the permalink.

4 Responses to నిదుర

 1. Rajani says:

  Chala Chala chalaa bagundi

 2. murali krishna says:

  పరిధి దాటిన ఆలోచనల ప్రపంచ ప్రయాణానికి..
  ప్రమేయాలు,ప్రమోదాలు..
  కనురెప్ప మాటున కానరాని నిదురమ్మ జాడలు..

 3. Anonymous says:

  baagaa chepparu baavundi

 4. the tree says:

  బాగుంది. కొంచెం ఫ్లాట్ గా వుందేమో అనిపించింది,..

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s