వెన్నెలేది?


వెన్నెలేది?

పౌర్ణమి రాత్రుళ్ళ లో
జోగుతూ,  ఉలిక్కిపడుతూ జాము  గడుపుతున్న
కనురెప్పలనడుగు  వెన్నెలేదని?
నియాన్  లైట్ల వైపు అయోమయంగా చూస్తూ
బెడ్ లాంప్  వెలుగులో చరిత్ర పుటలను తిరగేస్తూ
నిఘంటువు వెతుకులాటలో రేయంతా గడిపేసే
నేటి కనులలో  వెలుగేది?
ఎంతటి  రసహీన జీవితం…..

(సిటీలో పౌర్ణమి  రోజున కుడా వెన్నెలను  చూడలేము. స్ట్రీట్  లైట్స్ ముందు వెన్నెల బోసిపోతోంది .  సిటీలో బోసిపోయిన మూన్ లైట్ అనే ఆలోచనతో రాసింది.
ఈ రోజుల్లో పిల్లలకు వెన్నెల అంటే ఏమిటో కుడా తెలిదు. ఇది నిజం! నేను నా స్నేహితులను కొందరిని అడిగాను, “మన పిల్లలకు వెన్నెలంటే తెలుసా అని? కొందరు  టక్కున సమాధానం చెప్పారు, మరి కొందరు ఆలోచించి చెప్పారు. చివరకు అందరి సమాధానం ఒకటే…)

Advertisements
This entry was posted in కవితలు, ప్రకృతి సృష్టి. Bookmark the permalink.

One Response to వెన్నెలేది?

  1. Anonymous says:

    pattanaalentandi pallellone teliyadam ledu vennelante…?? mi tapaa baavundi

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s