ముడి పడి …విడి పడి


ముడి పడి …విడి పడి 

ఏదో ముడిపడుతున్న బావన
అంతలోనే విడిపోతున్న వ్యధ
ఎప్పటికైనా వదులయ్యేదేగా?
తెలిసినా బదులేది?
మనసుకు ఊరటేది?

వాడిపోయే పువ్వులే
మాలల అల్లిక మానగలమా?
ఎగిరిపోయే పక్షే
గూటిలో పొదుగుట ఆపగలమా?
ఏ దారి ఎటు పోవునో
బాటసారి పయనం ఆగునా?

దారి పొడుగునా కుశల ప్రశ్నల పలకరింపులే
మార్గమంతా ఒంటరి పయనమే
ముడి పడి విడి పడినా
ఏకాంతమే మైత్రీ బంధం…

This entry was posted in కవితలు, కష్టం, జీవితం. Bookmark the permalink.

7 Responses to ముడి పడి …విడి పడి

 1. so true. That’s why, enjoy the journey now – not worry about destination tomorrow. Enjoy the fragrance of flowers now – not worry about they wilting tomorrow. In short, live in the moment.

 2. మార్గమంతా కుశల ప్రశ్నలే
  కుటిల నీతులే
  తెలిసే చేసే ప్రయాణమే ఇది

 3. Hari Krishna Sistla says:

  ‘ఏదో ముడిపడుతున్న బావన – అంతలోనే విడిపోతున్న వ్యధ’ కంటే ‘ఏదో ముడి పడుతున్న భావన – ఎప్పటి కైనా విడి పడతామేమో అన్న వ్యధ’, అని రాస్తే , కొంత వరకూ పోజిటివ్ రచన లాగా ఉండేది అనుకున్నాను – మీ ఉద్దేశ్యం ?
  The landing sentences (ముడి పడి విడి పడినా – ఏకాంతమే మైత్రీ బంధం…) might have suite better, I felt.

 4. Raj says:

  మీ కవితలు కొన్ని చదివాను. శైలి, భావమూ, పదాలూ అన్నీ అద్భుతం గా ఉన్నాయి. కానీ ఏదో నిరాశ. నాలో కాదు. మీలో. మీ కవితల్లో… generally gloomy గా అనిపించాయి. coincidence అయితే సంతోషం. You can give us (Or event to yourself) more inspiring poetry. Good luck.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s