నువ్వు నేను కలిసినప్పుడు


నువ్వు నేను కలిసినప్పుడు

నువ్వు నేను కలిసినప్పుడు
కుశల ప్రశ్నల పలకరింపులతో
కాలం గడిపేస్తాం….

కన్నీటిని కనురెప్పలతో కప్పెయ్యాలని
కనుపాపతో గదంతా వెతుకుతాం…

భారంగా దొర్లే క్షణాలను
బరువైన చిరునవ్వుతో మరింత కుంగదీస్తాం…

ఆమాట ఈమాట మధ్య
వినిపించే నిట్టుర్పుతోనో
ఆచూపు ఈచూపు మధ్య
కనిపించే దాపరికంతోనో
నడి సముద్రపు ఈతగాడిని
తీరం చేరనివ్వం…

నిశ్శబ్దపు అగాధాలు
లోకాభిరామాయణంతో పూడ్చేస్తాం..

కాఫీ టిఫిన్లు అయ్యాక
వీడ్కోలు చెప్పుకుంటాం
మరోసారి మనసు విప్పాలని ఆశిస్తూ…

This entry was posted in కవితలు, కష్టం. Bookmark the permalink.

11 Responses to నువ్వు నేను కలిసినప్పుడు

 1. చాలా బాగుంది

 2. Hari Krishna Sistla says:

  I request your opinion if ‘భారంగా దొర్లే క్షణాలను’,was been replaced by ‘Bhaarangaa Dorlina Ksahaanalanu’.

  • You’re right Hari Krishana garu..I will update. thx andi

   • Praveena gaaru, your self has accepted for correction. But i feel what you already used words are meaningful. భారంగా దొర్లే క్షణాలను
    బరువైన చిరునవ్వుతో మరింత కుంగదీస్తాం…. If your intention is to say both activities are happening simultaneously, words used are meaningful.

 3. నిజమే కదూ! బాగా వ్రాశారు!

 4. david says:

  చాలా ..చాలా బాగుంది

 5. rakesh says:

  nice one it is good thing telling to one who we love moree

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s