నీ జ్ఞాపకం


నీ జ్ఞాపకం

నీ జ్ఞాపకం
నా తలంపులలో ప్రాణం పోసుకుని
శ్వాసలో మిళితమై
గుండెలో ఒదిగి
మనసంతా పరుచుకుని
నా తనువులో ప్రాణమై నిలిచింది …

This entry was posted in కవితలు. Bookmark the permalink.

6 Responses to నీ జ్ఞాపకం

 1. tolakari says:

  koddi maatalalo nachhelaa cheppaaru.

 2. జ్యోతిర్మయి says:

  “మనసంతా పరుచుకుని
  నా తనువులో ప్రాణమై నిలిచింది.. ” బావుంది.

 3. Hari Krishna Sistla. says:

  Talapulalo praanam posukuni (Instead Talampulalo)
  Svaasalo(na) Militamayyi
  gundello odigi odigi -Try with these corrections for better rhyming.

 4. vijay says:

  nee gnapakam…naa talapulalo pranam posukundi…chala bavundi….

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s