దేవుడు


 దేవుడు

దేవుడు ఒక నమ్మకం
మన చేతిలో లేనిదేదో
మరేదో తెలియని శక్తి
తన చేతుల్లోకి తీసుకుని
సరైన దారిలో నడిపిస్తుందన్న
ఒక విశ్వాసం…

దేవుడు ఒక ఆశ
అంతా మంచే జరుగుతుంది
ఆపైవాడే చూసుకుంటాడు
ఆ తెలియనివాడే ఆదుకుంటాడన్న
ఒక మానసిక ఆసరా…..

మతం
దేవుడు కేంద్రంగా
మనుష్యుల చుట్టూ అల్లిన
కట్టుబాట్ల కంచె…

This entry was posted in కవితలు. Bookmark the permalink.

2 Responses to దేవుడు

  1. taitil chudagane chadavalanipinchindi…pratiokkari bhavamu ade ayina meelaga express cheyyagaligedi endaru??

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s