జీవితం


జీవితం

కాలం,
సముద్రపుటొడ్డున ఇసుక రేణువులతో,
గూడు కట్టి దారి చేసినా,
పిడికిలిలో బిగించి విసిరేసినా,
అలలలో కలిసిపోఏవే,
జ్ఞాపకాలను మాత్రమే మిగులుస్తూ……..

జ్ఞాపకాలు,
కరిగిపోని పులకరింతలు కొన్ని,
కరుడుగట్టిన కన్నీటి గాధలు మరికొన్ని,
కొన్ని మరికొన్ని అన్నీ,
అనుభవాల శఖలాలే…….

అనుభవాలు,
పాఠాల సూక్తులలో,
గునపాఠాల పోటులు,
జీవన మార్గపు ఎత్తుపల్లాల,
అధిరోహణ అవరోహణ,
ఆశాప్రయాశల ప్రయాణపు మజిలీలు…..

ప్రయాణం,
దిక్సూచి సాయంతో,
తెరచాప తోడుతో,
గమ్యపు నిరంతరాన్వేషణ…..

గమ్యం,
కాలం ప్రయాణంలో మిగిలిన అనుభవాల జ్ఞాపకాలు….జీవితం

This entry was posted in కవితలు, జీవితం. Bookmark the permalink.

8 Responses to జీవితం

 1. vasu says:

  కాలం ప్రయాణంలో మిగిలిన అనుభవాల జ్ఞాపకాలు….జీవితం……!! ఈ వాక్యం బాగుంది

 2. Hari Krishna Sistla. says:

  Good one.I am left with No Comments.

 3. Anonymous says:

  nice

 4. subhadra says:

  కాలం ప్రయాణంలో మిగిలిన అనుభవాల జ్ఞాపకాలు….జీవితం
  chaalaa chaalaa baagundi..

 5. Anonymous says:

  good cala bagaundi

 6. SATYA says:

  జీవితం
  అడగకుండా పోంది
  చెప్పకుండా పోగొట్టుకునే
  పుట్టుక చావుల మధ్యన
  తెలియక గడిపిన కాలం

  కాలం
  తయారుచేసుకున్న అవసరాలకి
  తీర్చుకోవాల్సిన తాపాలకీ నడుమ
  గత్యంతరంలేక ఏర్పరుచుకున్న
  గతి – అంతరాల నిరీక్షణ..

  నిరీక్షణ…
  ఉద్వేగావేశాల మధ్యన
  నిచ్చేష్ట నిట్టూర్పుల మధ్యన
  సాగలేని ఆగలేని
  స్తబ్దమైన ఆలోచన…

  ఆలోచన…
  అడగకుండానే అల్లేసుకుని
  చెప్పెకుండానే చేరిపోయి
  తెలియకుండా పెదాలపై తెచ్చే
  చిరు నవ్వుల చిగురాశ !…

  ఆశ…
  అనాది-అనంతాల నడుమ
  అనుకూలమైన గాలి తెమ్మెరకోసం
  నడి సంద్రంలో విప్పి పెట్టుకున్న
  తెరచాపకున్న తెగువ….

  తెగువ ….
  నిజానిజాలని భయాభయాలని
  జయాజయాలని సుఖాసుఖాలని
  లెక్క జేయక పక్కకు జరగక
  ముందుకు దూకే మనోస్వతంత్రం…

  సత్య…

 7. Anonymous says:

  very nice

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s