అర్హత


అర్హత


కళ్ళెదుట కదలాడుతున్న నిన్ను చూస్తున్న ఈ క్షణం,
నాలో ప్రేమ ఉప్పొంగి ఉరకలేస్తుంది,
మరో క్షణం నీ అనర్హత,
నా కళ్ళ ముందే  కఠినంగా తాండవిస్తోంది,
ఈ రెండు క్షణాల మధ్య నేను పడే బాధ,
నీకు అర్థంమయితే,
ప్రియతమా,
నీలో  ఏ అనర్హత నా ప్రేమను కించపరచదు……

This entry was posted in కవితలు. Bookmark the permalink.

3 Responses to అర్హత

  1. Murali says:

    కాన్సెప్ట్ ఇంటరెస్టింగ్‌గా ఉంది, కానీ ప్రేమని కించ పరచడం కూడా ఒక అనర్హత ఐనప్పుడు, ఏ అనర్హత ప్రేమని కించ పరచకుండా ఎలా ఉంటుంది? Seems like a paradox.

  2. Hari Krishna Sistla. says:

    Awesome literature.Keep it up.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s