ఘనీభవించిన ఈ క్షణం


ఘనీభవించిన ఈ క్షణం

ఘనీభవించిన ఈ క్షణం,
ముక్కలవుతున్న హృదయంలో,
ప్రతీ ముక్క ఏరుకుంటూ
జీవించాలి వ్యక్తిత్వాన్ని కాపాడుకుంటూ…

ఘనీభవించిన ఈ క్షణం,
స్పందన క్షీణించిన,
యద సవ్వడిని ఆలకిస్తూ,
జీవించాలి అస్తిత్వాన్ని నిలుపుకుంటూ…

ఘనీభవించిన ఈ క్షణం,
మూగబోయిన మనసును,
ఓదారుస్తూ ఓపికగా,
జీవించాలి మనుగడకు అర్థం చెపుతూ…..

ఘనీభవించిన ఈ క్షణం,
నిరాశను ఆస్వాదిస్తూ,
ఆశకు ప్రాణం పోస్తూ,
జీవించాలి అలసటను ఓదారుస్తూ…

ఘనీభవించిన ఈ క్షణం,
కఠినత్వాన్ని ఆపాదించుకోకముందే,
పొదిగి పట్టుకుని,
జీవించాలి సున్నితత్వాన్ని కాపాడుకుంటూ…

ఘనీభవించిన ఈ క్షణం,
కాలంలో కరిగి నీరవకముందే,
జీవించాలి జీవితాన్ని వెతుక్కుంటూ….

 

This entry was posted in కవితలు, కష్టం, కాలం, జీవితం. Bookmark the permalink.

2 Responses to ఘనీభవించిన ఈ క్షణం

  1. anildyani says:

    manchi feel rasaru

  2. Hari Krishna Sistla. says:

    Appreciable literature. Might have been still better if you did use the words ” ….Prati mukkanu yerukuntoo”,”…..Ghaneebhavinchineekshanam”(Instead ghanee bhavinchina ee kshanam).
    Gave a good feeling,However.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s