వెలితి


వెలితి

ఉచ్ఛ్వాస నిచ్ఛ్వాసల నడుమ,
వెలితి రారాజుని,
కరిగిపోతున్న క్షణాల సాక్షిగా,
వేల కనుల కన్నీటి ధారల సమక్షంలో,
హృదయ ఘోషల మంత్రోచ్చారణల మధ్య,
వ్యధ వజ్రాలు, వేదన వైడుర్యాలు,
పొదిగిన కిరీటం అలంకరించి,
పట్టాభిషేకం చేశాను,
ఏ రాజ్యనికో మరి?

గుండె భారం,
కన్నీటిగా కారేలోపు,
ఏర్పాటైన వెలితి రాజ్యంలో,
కాగడా పట్టి,
వెతికి వెతికి,
సొమ్మసిల్లిపోయాను,
రాజెవరో
తెలీక?

This entry was posted in కవితలు, కష్టం, జీవితం. Bookmark the permalink.

13 Responses to వెలితి

 1. nice praveena ,గుండె భారం,
  కన్నీటిగా కారేలోపు,
  ఏర్పాటైన వెలితి రాజ్యంలో,
  కాగడా పట్టి,
  వెతికి వెతికి,
  అలసి సొలసి,
  సోమ్మసిల్లిపోయాను

  these word are very good….
  uday

 2. Hari Krishna Sistla says:

  ‘Vyadha ane Vajraala ,Vedanane Vaidhooryaala’.In the same way ‘Alasi Solasi Poyaanu-Sommasillipoyaanu’ might have suited well.The final sentence was an error in typing,Let me believe.
  Any way finding mistakes in every of your writing is not my intention but giving a few suggestions as I did see a good poet in You.

 3. G says:

  “రాజెవరో తేలిక?”

  Looks like something wrong…??? అది తేల్చిక లేక తెలీక అనా?

 4. Jahnavi Reddy says:

  awesome praveena garu, nice thoughts, baadha ni vellabuchukune nepadhyam lo andanga pdigaru matallani … nice …వ్యధ వజ్రాలు, వేదన వైడుర్యాలు,
  పొదిగిన కిరీటం అలంకరించి,
  పట్టాభిషేకం చేశాను,
  ఏ రాజ్యనికో మరి?

  these are too good !!

 5. Vamsi kolli says:

  UCHVASA NICHVASA…………… shameful ga undi, telugu words meaning kuda ardamkavatledu ……….. I couldnt able to match still this poem with ‘EMPTINESS in life’.. need to learnt or face more in life to understand the essence of this!

 6. Hari Krishna Sistla says:

  “పడిన వాళ్ళకు తెలుస్తుంది ఆ బాధ. ఒడ్డున ఉన్న వాళ్ళు ఎన్నన్నా చెపుతారు.Kotta pichhodu podderagadu”.
  (I was sure that one day or the other I will have to take this comment from you.)
  Seems you did not consider my suggestion,”Vyadha ane Vajraala,Vedanaane Vaidhooryaala”.and “Alasi solasi poyaanu -Sommasilli poyaanu”.
  (Take it easy,I was just joking.You need not get tense about me)

 7. teluguno1 says:

  Nice expression …nice poem madam….congratulations

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s