ఆలోచిస్తూ…


ఆలోచిస్తూ…

నా ఆలోచనల మహాప్రవాహంలో,
నేనో నీటి బిందువును,
ఉధృతంగా ఉప్పొంగే ఓ నాడు,
ప్రశాంతంగా సాగే మరో నాడు,
అనుధినం ఓ శోధన,
శోధనలో వేదన,
వేదనలో ఆనందాన్ని ఆస్వాదిస్తూ, ఆలోచిస్తూ…..
మనసు గర్భంలో శిశువునై,
ఊహల ఉమ్మనీటిలో తేలియాడుతూ,
ఊసులాడే గుండె లయకు తలాడిస్తూ,
అనుభవాల రక్త ప్రసరణ ఘోషలో,
అనుభూతులను వెతుక్కుంటూ,
ఆత్మవిమర్శల గర్భద్వారంలో నలిగిపోతూ,
ఏకాంతంలో,
మరోసారి జన్మిస్తూ,
పసిపాప స్వచ్ఛతను,
ఆస్వాదిస్తూ, ఆలోచిస్తూ…..

My note: ఇలా అప్పుడప్పుడూ రాసేస్తూ, చదివే వాళ్ళ బుర్ర తినేస్తూ, ఆనందించేస్తూ…భలే భలే బాగుంది నా ఈ ఆలోచన…

This entry was posted in కవితలు, నా ఆలోచనలు. Bookmark the permalink.

1 Response to ఆలోచిస్తూ…

  1. Hari Krishna Sistla says:

    Naa aalochanala pravaaham lo nenoo oka binduvunu
    Yekaanthamlo nunchi bayatiki vastoo,Marosaari janmistoo.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s