వెలుగు కోసం వెతుకులాట


వెలుగు కోసం వెతుకులాట
  
  
చీకటిని చీల్చుతూ,
వెలుగు కోసం వెతుకులాట,
వెలుగు ఓ వింత,
ఆమడ దూరంలో కానవస్తూ,
అలసి సొలసి పోయినా,
అందుకోలేని ఆగమ్యగోచరం.
 
చిమ్మ చీకటిలో,
లాంతరు చేతబట్టి,
వెలుతురని భ్రమపడి,
భ్రమలో బతికేస్తూ,
ఏనాటికో భ్రమలు తొలిగి,
నిజం నిక్కచ్చిగా నిలదీసే వరకు,
కాలం కరిగిపోతూ,
జీవనం సాగుతూనే ఉంటుంది.
 
నిజం నిజమని తెలిసిన నాడు,
భూభ్రమణం ఆగిపోదు,
బతుకు సమరం సమసిపోదు,
కేవలం కలవరిపడి,
కలవరానికి అలవాటుపడి,
కోసుల దూరంలోని వెలుగు కోసం,
ఆమడ దూరాలు దాటుతూ,
శ్రమను ఓర్చుకుంటూ,
ఆశను బతికించుకుంటూ,
వెలుగు కోసం అసలు వెతుకులాట మొదలు,
కరిగిన కాలం కరిగిపోగా,
కరగని కాలం కాంతివంతంగా,
కరిగించుకుంటూ వెలుగు కోసం వెతుకులాట.
  
 
  
 
  
  
 
This entry was posted in జీవితం. Bookmark the permalink.

3 Responses to వెలుగు కోసం వెతుకులాట

 1. manju says:

  baagaa raasaaru chaalaa baaavundi

 2. సత్య says:

  praveena gaaru well written !

  వెలుగు మాత్రం ఎంత వరకూ?
  చీకటెక్కడ కరిగిందో అంత వరకు!
  చీకటి మాత్రం ఎంత వరకూ?
  వెలుగెక్కడ ఆగిందో అంత వరకు!

  ఆగని వెలుగుల్లో చీకట్లు కరగాలని ఆశిస్తూ…

  సత్య

 3. మంజు గారు: ధన్యవాదాలు..

  సత్య గారు: చీకటి వెలుగుల సంఘమం జీవితం. చీకటిలో వెలుగు కోసం వెతుకులాట, వెలుగు విలువను తెలియజేస్తుంది. థాంక్స్ అండి.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s