కన్నీరు…మన అవసరం


కన్నీరు…

 

ఎవరమ్మ నిన్ను చులకనగా చూస్తుంది?
ఎవరమ్మ నిన్ను విసుక్కుంటుంది?
 ఎవరమ్మ నిన్ను అసహ్యించుకుంటుంది?
 
నీ తోడు లేకుండా,
               ఈ జీవితాన్ని జీవించగలమా?
నీ దయ లేకుండా,
                ఈ కష్టాల్ని కడతేర్చగలమా?
నీ ఓదార్పు లేకుండా,
               ఈ గుండె బారాన్ని భరించగలమా? 
 
ఉప్పెనలా ఉప్పొంగి,
              మనసుని శాంతిస్తావు.
వర్షంలా కురుస్తూ,
          గుండెను తడి చేస్తావు.
వరదలా ముంచెత్తుతూ,
         సమస్యలను తేలిక చేస్తావు.
 
భూతంలా భయపెట్టే బాధను,
కన్నీటిలో నానబెట్టి,
పిడికిలంత ముద్ద చేసి,
గుప్పెడంత గుండెలో ఒదిగిస్తావు.
 
కన్నుల్లో కన్నీరు శ్రవించిన తర్వాతే కద,
                కష్టాన్ని ఆమోదించగలిగేది.
కష్టాన్ని ఆమోదించిన తర్వాతే కద,
            ఎదురీత మొదలుపెట్టేది.
ఎదురీదుతూ ఒడ్డుకు చేరిన తర్వాతే కద,
           కన్నుల్లో ఆనందబాష్పాలు రాలేది. 
కష్టంలో ఆది నువ్వే, అంతం నువ్వే.

 

This entry was posted in కవితలు, కష్టం, నా ఆలోచనలు. Bookmark the permalink.

3 Responses to కన్నీరు…మన అవసరం

 1. G says:

  Nice one, very nice one.

  “వర్షంలా వర్షిస్తూ,
  గుండెను తడి చేస్తావు.”

  లో వర్షంలా కురుస్తూ అని మార్చండి. మార్చాక చూడండి. 😀

  కామెంట్లూ లేకపోవటం ఆశ్చర్యం కలిగిస్తోంది

 2. thotakuri says:

  భూతంలా భయపెట్టే బాధను,
  కన్నీటిలో నానబెట్టి,
  పిడికిలంత ముద్ద చేసి,
  గుప్పెడంత గుండెలో ఒదిగిస్తావు.

  అద్భుతమైన భావ వ్యక్తీకరణ ….

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s