ఎందుకు భగవంతుడా నన్ను తల్లిని చేశావు?


 ఎందుకు భగవంతుడా నన్ను తల్లిని చేశావు?

ఓ భగవంతుడా,
      నన్ను తల్లిని చేశావు,
      నవమాసాలు మోసే శక్తిని ఇచ్చావు,
      బిడ్డను పెంచే ఓపికను ఇచ్చావు,
      నా జన్మకు సార్ధకత్వాన్ని తెచ్చావు.
కానీ భగవంతుడా,
      ఎలా కాపాడను నా బిడ్డను,
             ఈ పాడు లోకంలో?
       ఏ క్షణం ఎటునుంచి ఏ ఆపద వస్తుందో,
               ఎలా తెలిసేది నాకు?
       ఏ కామాంధుడు ఏ నిమిషాన్న కన్నేస్తాడో,
               ఎలా కాపుకాసేది నేను?
       ఏ ప్రమాదం ఏ అంచులో దాగుందో,
               ఎలా కనిపెట్టేది నేను?
      బడికి పంపాలన్నా, గుడికి పంపాలన్నా,
               ప్రాణం అరచేతేలో పెట్టుకునే,
               ఎలా పంపేది నేను?
శాస్త్రీయంగా ఆకాశపు అంచులు  తాకుతూ,
మానసికంగా పాతాళపు అంతుల్లో కూరుకుపోతూ,
పయనం సాగిస్తున్న నేటి తరంలో,
ఎందుకు భగవంతుడా నన్ను తల్లిని చేశావు?
మూడడుగులు ముందుకు,
నాలుగడుగులు వెనక్కి పోతున్న ఈ రోజుల్లో,
పురాతన కాలపు పరదా బతుకులే నయం అడబిడ్డకు,
అని తలపిస్తున్న ఈ రోజుల్లో,
ఎందుకు భగవంతుడా నన్ను తల్లిని చేశావు?

Read the News below:

The driver accused of sexually assaulting a four-year-old Modern High School pupil before dropping her off at her home allegedly lured the girl to the back seat of the bus by offering her chocolate.

“My daughter is scared and can’t sleep”

“She usually comes back by 10.15am. I called the conductor to find out what time the bus would reach near our home and he replied that they would be on time.”

A few minutes later, the conductor called back to say that she need not come to the stop and that he would call her once they arrived. “But I felt uneasy and went down anyway and informed the conductor that I was already there,” she recounted.

“By 11am the bus arrived. I asked my daughter how the day went, but she did not mention anything.”

While the mother changed the child’s clothes, she saw they were stained and asked her about it.

“She just replied — nothing. I put away the clothes in the laundry bin. Thankfully, I didn’t get the time to wash them for the next 4 to 5 days,” she said, adding that she cannot imagine the situation if she washed the clothes and the incident had gone unnoticed.

The child now complains of bad dreams.

More signs

The child’s father told: “We have gone through hell. We have met people who wanted to brush this under the carpet and those who genuinely wanted to help us.”

The second sign for the mother was when the child passed urine in her clothes. “We were visiting a family friend when it happened. My daughter asked my friend not to tell me about it and looked scared,” the mother said.

“It seemed strange to me, since we hardly scold her.”

Two days later, when the family went to a park, the child dropped a mobile phone and looked petrified when she picked it up. “The culprit must have threatened the child is what I gather now,” the mother said.

Although the mother raised her concerns with the father, he dismissed it. “At that point, I felt no one on earth could do something so heinous to an innocent child,” the father said.

But the mother made it a point to visit a gynaecologist the next day with the soiled clothes. The girl had worn casual clothes on the day, since the school was celebrating children’s day.

“The doctor confirmed my worst fear. It was semen on her dress,” the mother said.

The same night the family flew to India to seek medical attention. The parents reported the matter to police only on January 11, two months later.

This entry was posted in అమ్మ, కవితలు, నా ఆలోచనలు. Bookmark the permalink.

14 Responses to ఎందుకు భగవంతుడా నన్ను తల్లిని చేశావు?

 1. praveen says:

  yes ur caption is right….it is xatly suitabul present situations….

 2. Taking the path of least resistance is the preferred manner of operating for many. It should be a huge leap forward for many, but I doubt they could leave their old way of handling it after reading just this one post. Hopefully some will break through.

 3. what the hell is this..terrible…ఇది చదివాక నాకేదోలా అయిపోయింది 😦

 4. Snkr says:

  I could not continue reading the rest .. :((

  They shouldn’t be hanged. One hand and leg be surgically removed and let off on streets to lead rest of life by begging.

 5. KumarN says:

  Where did this happen?

 6. bonagiri says:

  అలాంటి నీచుడుని కన్నది కూడా ఒక తల్లే కదా.

  ఆమె సరిగా పెంచి ఉంటే వాడు అలా తయారయ్యే వాడు కాదేమో?

  • Snkr says:

   I strongly disagree. You mean only mothers are responsible for such behaviour?!! Do all children are becoming what their mothers aspired them to become?!

   • ఏ కన్న తల్లి తన బిడ్డలను నీచులుగా పెంచదు. తన శక్తి మేర మంచిగానే పెంచుతుంది. తల్లులు పిల్లలను కనగలరు కానీ, వాళ్ళ తలరాతలను కాదుకదా.

 7. Mauli says:

  ప్రవీణ,

  తల్లి బిడ్డలను తన లాగ పె౦చుతు౦ది తప్పకు౦డా. అమ్మాయి అయినా అబ్బాయి అయినా. ఆమెకూ పరిమితులున్నాయి. మ౦చి, చెడుకు తల్లిద౦డ్రులు అతీతులు కాదు.

  అమ్మాయిలపై జరిగే ఇలా౦టి చెడు స౦ఘటన లలో దోష౦ ఒక్కొక్క సారి అబ్బాయి దో, అమ్మాయి దో ఉ౦టు౦ది. ఇ౦కోసారి ఇద్దరిదీ ఉ౦టు౦ది. ఇక పెద్దవాళ్ళదీ (ఇరు వైపులా) పొరపాట్లు కొట్టి పారెయ్యలేము.

  కెవల౦ న్యూస్ చూసి అభిప్రాయ౦ ఏర్పరుచుకునే స్థితి లో మన౦ లేము కదా. ఇలా౦టి స౦ఘటనకు దగ్గరగా ఉన్న వ్యక్తిగా, అమ్మాయి, అబ్బాయి, వారిద్దరి తల్లిద౦డ్రుల కధ వ్రాస్తాను.

  ఆ అబ్బాయిలు అ౦దరూ కామా౦ధులూ కాదు. అలాగే యాసిడ్ దాడి తర్వాత ఒకబ్బాయి ఆ అమ్మాయి కోస౦ ఇన్ని వేలు ఖర్చు పెట్టాను అన్నాడు. (చాలా వరకు అబద్ద౦ అయ్యు౦డొచ్చు. కాని పూర్తిగా కాదు)

  పది స౦వత్సరాల క్రిత౦ జరిగిన శ్రీలక్ష్మి స౦ఘటన లో ఆ అమ్మాయి అమాయకురాలే, కాని ఇప్పటి ఆడపిల్లలో , వారి తల్లిద౦డ్రులలో కాని అ౦త అమాయకత్వ౦ ఉ౦డకూడదు. ఇక పొగరు అస్సలు ఉ౦డకూడదు .

 8. praveen says:

  Really we r living unhealthy society…….

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s